Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) chciałabym poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Jan Oruba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Jan Oruba „CENTRUM FITOTERAPII” , NIP: 7381870025 .                                                W mojej firmie nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wobec czego wszelkie obowiązki związane z ochroną Twoich danych osobowych wykonuje osobiście administrator danych, czyli ja, Jan Oruba

2) W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania;

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

• prawo do przenoszenia danych;

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłaś taką zgodę;

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości na e-mail: fitonutrigenomika@gmail.com

W każdym przypadku w sprawie swoich danych wystarczy, że skontaktujesz się ze mną, pisząc e-mail na adres: fitonutrigenomika@gmail.com

3) Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

  • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
  • innym administratorom, np. kurierom.

4) Dane osobowe wykorzystywane są w celach realizacji zamówień i w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

6) RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r.

Reklama